Esiet sveicināti, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā!


 


 

 

Izmanto bibliotēkas kopkataloga piedāvātās iespējas

 


  • Pasūti un rezervē grāmatas
  • Pagarini grāmatu izsniegšanas termiņu
  • Apskati savu lietotāju kontu
  • Iepazīsties ar jaunieguvumiem
  • Apmeklē novadpētniecības datu bāzi

 


 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi

 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 21 gadu, Latvijā  - 20. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziemeļu salas.
Ar sadarbības partneriem organizēsim:
13. novembrī plkst. 11.20 
  bibliotekāro stundu “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”- bibliotēkā;

16.novembrī plkst.17.40 informatīvo stundu par Ziemeļvalstu literatūru– Jēkabpils Vakara vidusskolā;
22. novembrī plkst. 9.00 - 9.50 pasākumu “Mūsu bagātību salas” – Jēkabpils 3.vidusskolā 4.klasēm rīko Bērnu literatūras nodaļa.

 Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis

 

No 6. līdz 29.novembrim bibliotēkas lasītavā skatāmā ceļojošā izstāde “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”.
Latvijas Radio 1 populārzinātniskā raidījuma “Zināmais nezināmajā” komanda, žurnāliste Sandra Kropa un producente Paula Gulbinska, 2016. gadā devās iepazīt Ziemeļvalstis, lai atklātu nezināmo un no jauna apzinātos zināmo, bet fotogrāfs Gints Ivuškāns braucienos piedzīvoto, sastapto un redzēto fiksēja fotogrāfijās. Izzinošos braucienus atbalstīja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Tā tapa izstāde ar vizuālo un tekstuālo materiālu par dažādām aktuālām vides aizsardzības, sociālās drošības un kultūrvēsturiskajām tēmām. Kompozīcijas galvenais elements ir fotogrāfija.


 


 


Gada laikiem nākot un ejot – piemini Latviju!

 

Sākot ar 2017. gadu uzsākām jaunu izstāžu ciklu: Brīži ar Jāni Jaunsudrabiņu. Viens no Eiropas lielajiem – Jānim Jaunsudrabiņam – 140. Novembrī piedāvājam cikla 11. izstādi: Gada laikiem nākot un ejot – piemini Latviju!
Jāni Jaunsudrabiņu raksturo kā dzejnieku no Latvijas dabas žēlastības. Kaut arī savā dzīvē Jaunsudrabiņš ir daudz ceļojis, daudz redzējis, daudz mācījies, viņa mākslas darbu visspilgtākā, visdzīvākā daļa ir tā, kas saistīta ar dzimteni. Šim tematam viņš ir veltījis sava literārā darba vislielāko daļu. Tam veltīta arī viņa vismazākā grāmata Piemini Latviju. Kādā radio uzrunā Lieldienās tautiešiem dzimtenē viņš paceļ šo aicinājumu vēl aktuālākā un svarīgākā plāksnē: „Glabājiet Latviju, glabājiet visu, kas ir latvisks!” Jānis Jaunsudrabiņš savos darbos dod kā trimdas, tā dzimtenes latvietim iespēju sajust savu zemi, kaut arī šī zeme tagad ir pārmainījusies, vietumis līdz nepazīšanai. Par spīti šīm pārmaiņām, savas izcelsmes, savu sakņu, un nacionālās piederības sajušana un izprašana ir svarīgs un liels garīgās veselības faktors kā trimdiniekam, tā sveštautiešu ietekmētajam dzimtenes latvietim. Jānis Jaunsudrabiņš to ir ietvēris vienkāršā, patiesā un tēlotajam laikmetam atbilstošā formā.

 

Eiropas Savienības – Turcijas attiecības

 

Sākot ar 2017. gadu uzsākām jaunu izstāžu ciklu: Eiropas kalendārs 2017. novembrī piedāvājam cikla 10. izstādi: Pārtikas kvalitātes atšķirības Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Cīņā pret zemākas kvalitātes produktu tirgošanu, Eiropas Komisija (EK) izdevusi virkni vadlīniju, lai palīdzētu dalībvalstīm noteikt, vai pārtikas ražotāji ievēro Eiropas Savienības (ES) normas. Pārtikas produktu sastāva atbilstība analoģiskām citās valstīs tirgotām pārtikas precēm uzsākta, lai pārbaudītu EK prezidenta Žana Kloda Junkera 2017. gada 13. septembrī sacīto, ka dažās Eiropas daļās cilvēkiem tiek pārdoti zemākas kvalitātes pārtikas produkti, nekā citās valstīs, lai gan iepakojums un zīmols ir identiski. Vairākās Austrumeiropas valstīs – Slovēnijā, Bulgārijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā – atbildīgās institūcijas jau iepriekš veikušas pētījumus, kas apliecina, ka daudzos gadījumos starptautiski atpazīstamu zīmolu produktu kvalitāte tiešām ir zemāka nekā it kā identiskiem produktiem Rietumos. 

Zvaigzne ABC rīkotais konkurss

 


Rakstniece Ruta Svaža un Apgāds Zvaigzne ABC aicina Jūs palīdzēt mazajiem lasītājiem piedalīties radošā piedzīvojumā un pašiem kļūt par rakstniekiem.

Rakstniece Ruta Svaža saka: Esmu uzrakstījusi jau vairākas bilžu grāmatas par mazās Baibas neparastajām gaitām. Šobrīd top jauns darbs par mazo Baibu Ziemassvētkos. Meitene iekuļas ĻOTI neparastā piedzīvojumā, kuram es nevaru izdomāt nobeigumu.
LŪDZU, PALĪDZIET PABEIGT STĀSTU!  Lasīt tālāk>>>

 


 

Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka lūdz Jūsu atbalstu Latvijas simtgades pasākuma "Reģionu dienas" aktivitātes""Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt"" norisē.
Aktivitāti īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tās gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes.
Nosauc vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas spēj apstādināt ikdienas steigu! Izveidosim Latvijas ainavu dārgumu krātuvi kopīgi!
Ainavu dārgumu krātuvē iekļausim ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas mums jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Lasīt tālāk >>>


 

 

 LATVIJAS VALSTS SIMTGADE

 

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāns tapis, līdzdarbojoties visām nozarēm, dažādām institūcijām, pašvaldībām, brīvprātīgi nevalstiskām organizācijām un plašai sabiedrībai gan Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejā, Radošajā padomē, Jauniešu rīcības komitejā, kopā ar 119 Latvijas valsts simtgades reģionālajiem koordinatoriem un citās darba grupās, kā arī regulāri tiekoties ar organizācijām un iestādēm reģionos un sadarbībā ar tautiešiem ārvalstīs.
Latvijas valsts simtgades aktualitātes allaž pieejama mājaslapā www.lv100.lv. Mājaslapas kontaktu sadaļā atradīsiet arī simtgades novadu koordinatoru kontaktus, ar ko sazināties par idejām un norisēm jūsu novadā.
Mudinām jūs katru, gatavojoties simtgadei, brīvā brīdi pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu ar jau esošajiem rīkiem:
Spēle "Atmini vēsturi" http://www.atminivesturi.lv/,
Spēle "Faktu mednieki" http://www.lsm.lv/lv/raksts/speles/arpus-etera/faktu-mednieki-ko-tu-zini-par-latviju.a218221/ vai "Es pazīstu savu valsti" http://muzejaspele.valmiera.lv/ .
Pastaigām, ekskursijām un pārgājieniem Jums var noderēt http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/lv100, http://1836.lv/ un http://www.manajura.lv/;
Brīvā brīdī palīdzēt digitalizēt Latvijas folkloras vērtības – tās pārrakstot datorrakstā iniciatīvā "Simtgades burtnieki" http://lv100.garamantas.lv/


 

JAUNS PAKALPOJUMS

 Attālināta pieeja datubāzei letonika.lv


  Sākot ar 2017. gadu apjomīgā letonika.lv datubāze bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti (no sava mājas datora). Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem pēc pieprasījuma izsniegsim datubāzes lietotājvārdu un paroli, lai turpmāk Jūs varētu izmantot datubāzi arī ārpus bibliotēkas. Ar autortiesībām aizsargāto tekstu pilnās versijas datubāzes lasītavā joprojām būs pieejamas tikai bibliotēkas telpās.
Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Tā ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Ar autortiesībām aizsargāto tekstu pilnās versijas datubāzes lasītavā pieejamas tikai bibliotēkā.


 
 
Stastu bibliotekas LV