Bibliotēku darbinieku sanāksme

                        
           
                   
                   Jēkabpils Galvenā bibliotēka
                                   
aicina uz             
            Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko
                    un bibliotēku darbinieku semināru
                     2017. gada  16.novembrī plkst. 10.oo                   
                              Rīgas ielā 212, Jēkabpilī
                   Krustpils kultūras nama 3. stāvā  

               

Darba kārtībā:


9.00 -     Grāmatu tirdzniecība – grāmatu bāze “Latvijas Grāmata”

10.00 – 10.30 Aktualitātes bibliotekārajā darbā
                       Rudīte Kļaviņa,
JGB vecākā bibliotekāre – metodiķe

10.30 – 10.45    Izbraukuma mācību seminārs “Ievads medijpratībā” Aizkrauklē
                           Airita Volante,
Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja

10.45 – 11.00    “Kā viņus sauc?” konkursa par novadpētniecības
                          krājuma aktualizēšanu rezultāti     
                             Daiga Rubene,
JGB Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļas vadītāja

11.00– 11.30    Bibliotēku darbu plānošanas dokumenti –
                        attīstības stratēģija, gada plāni, pasākuma plāni u.c.
                           Zinaīda Rabša, 
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja

11.30 – 12.00    Automatizācijas procesu turpināšana, izmantojot BIS Alise
                           Rudīte Kļaviņa,
JGB vecākā bibliotekāre - metodiķe

12.00 – 12.30    Gatavojoties atkārtotai akreditācijai 2018. gadā –
                          galvenie akreditācijas indikatori.
                             Rudīte Kļaviņa,
JGB vecākā bibliotekāre - metodiķe


            Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
            vecākā bibliotekāre – metodiķe                Rudīte Kļaviņa

               

Jēkabpils reģiona un Neretas novada

publisko un skolu bibliotēku darbinieku

sanāksme

2015. gada 18.februārī

Mazajā zālē, Krustpils kultūras namā,

Rīgas iela 212, Jēkabpils