Pasākumu arhīvs
Esi jauks internetā, cieni citus!

 

 

2018.gada 8.februārī bibliotēka Jēkabpils vakara vidusskolā organizēja informatīvu stundu “Esi jauks internetā, cieni citus!”, kuras laikā runājām par Drošāka interneta dienu, datu bāzi Letonika, skolēni pildīja radošus uzdevumus par pozitīvu uzvedību internetā. 

 

Tautas Saimes grāmata

 

 

2018.gada no 19. līdz 26. janvāra ikvienam jēkabpilietim, apmeklējot Jēkabpils Galveno bibliotēku, bija iespēja Tautas Saimes grāmatā ierakstīt vēlējumu, veltījumu, apsveikumu, atmiņas, pārdomas vai attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā, kā arī pievienot fotogrāfiju.

 

Krīt manā pavasarī sarma

 

 

2018.gada 20. janvārī notika teatralizēta dzejas pēcpusdiena “Krīt manā pavasarī sarma”. Austras Skujiņas lomā iejutās dzejniece, radošās apvienības "Literāts" dalībniece Ligita Ābolniece. Pasākumā tika radīta noskaņa un emocijas it kā dzejniece ir tepat...

 

Es mīlu ziemu /Daiga Kalniņa/

 


 

 

2018.gada 12.janvārī notika tikšanās ar fotogrāfi, izstādes "Es mīlu ziemu " autori Daigu Kalniņu. Pasākuma laikā Daiga izstāstija savas dzimtas stāstu caur fotogrāfiju, muzikālu noskaņu radīja Daigas domubiedrenes Maija Paegle un Marta Roķe.

 

Pasākumu arhīvs 2017
Pasākumu arhīvs 2016
Pasākumu arhīvs 2015
Pasākumu arhīvs 2014
Pasakumu arhīvs 2013
Pasākumu arhīvs 2012
Pasākumu arhīvs 2011
Pasākumu arhīvs 2010
Pasākumu arhīvs 2009
Pasākumu arhīvs 2008
Pasākumu arhīvs 2007
Pasākumu arhīvs 2006
Pasākumu arhīvs 2005