Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Pasākumu arhīvs 2018

 

Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā

rsz lrm export 230260355217891 20181228 163130995 Latvija100
Latvijas simtgades gadā Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā norisinājās grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. Katru Latvijas valsts vēstures gadu pārstāvēja viena grāmata, kuru no bibliotēkas krājuma izvēlējās bibliotēkas darbinieces.
Balsošanas rezultātā par grāmatu skates uzvarētāju kļuva 1932. gadā izdotais Latvju tautas dainu izdevums, aiz sevis atstājot “Latvju rakstus” (1935), A.Sakses “Pasakas par ziediem” (1966), Raiņa “Ave, Sol!” (1918) un “Latviešu konversācijas vārdnīcu” (1927).
2019. gada sākumā grāmatu skates grāmatas ceļos uz Salas bibliotēku, kur izstādē tās būs apskatāmas visas vienuviet.

 

Ziemas brīnummežs

 

 

2018. gada 21. decembrī notika pasākums Ziemassvētku noskaņās. Domājot par decembri, gribas pašķirt egļu zarus un caur pasaku iepazīt latviešu un ukraiņu gadskārtu paražas. Bibliotēkas sadarbības partneri ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir” un Jēkabpils 2. vidusskola.

 

Latvijas leģendas

 

 

2018. gada 20. decembrī notika  tikšanās ar apgāda "Jumava" valdes locekli Juri Visocki un projekta  "Latvijas leģendas" vadītāju, grāmatu tekstu autoru Pāvilu Raudoni.

 

Gada noslēguma pasākums

 

 

2018.gada 20.decembrī notika Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums.

 

Ziemas lasījumi

 

 

2018. gada14. decembrī interešu apvienība Literāts bibliotēkā uzbūra ziemas noskaņu. Pasākumu vadīja dzejniece, literatūrkritiķe, filoloģe un “Literāta” vadītāja Sintija Kampāne.

 

Zem vienām debesīm Latvijas simtgadei

 

 

2018. gada 24. novembrī  notika bibliotēkas sadarbības partnera baltkrievu biedrības "Spatkanne" svinīgais pasākums "Tautas tērps Latvijai", kas veltīts Latvijas Republikas simtgadei un ansambļa “Zaviruha” pastāvēšanas 10. gadadienai.

 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums

 

 

2018.gada 22. novembrī notika informatīva stunda “Ziemeļvalstu varoņi” Jēkabpils pamatskolas 6.c klases skolēniem. Bērni noklausījās fragmentu no zviedru autoru Eliass un Agnese Volundi grāmatas "Rokasgrāmata supervaroņiem" un zīmēja savu supervaroni.

 

Bibliotekāru sanāksme

 

 

2018.gada 22. novembrī notika Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku sanāksme, kurā tika izrunāti aktuāli jautājumi bibliotekārajā darbā.

 

Ziemeļvalstu nedēļas pasākums

 

 

2018. gada 14.novembrī  Jēkabpils vakara vidusskolā notika informatīva stunda “Ziemeļvalstu varoņi” projekta Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ietvaros.

 

 No Brīvības līdz Brīvībai

 

 

2018.gada 3. novembrī norisinājās Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai”. Personības un viņu iedvesmas stāsti par to, kā viņi izmantojuši brīvību. Kā Tu esi izmantojis savu brīvību? Fokus grupas diskusijā bibliotēkā piedalījās Guntars Godiņš,  paneļ diskusijā - Baiba Sipeniece-Gavare, Hanuka Lohrengel (Hanna), Guntars Godiņš, Atis Zakatistovs, to vadīja moderators – Ansis Bogustovs.

 

Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums

 

 

2018.gada 5., 22. novembrī  notika vēstures stunda Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņiem par Ķeguma HES  - Latvijas enerģētikas lepnumu.

 

Apkārt liku sīkus rakstus...

 

   
 

2018. gada 2. novembrī bibliotēkā notika amata meistares Daigas Melnaces rokdarbu izstādes atklāšana. Pasākumā Daigai muzikālu sveicienu dāvāja  Kūku pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Minima" un ukraiņu biedrība “Javir”. Īpašu sveicienu Daiga saņēma no projekta "Mans tautastērps" iedvesmotājas Ilzes Strēles.

 

Literāri muzikāla tikšanas ar Māru Bojāri

 

 

2018.gada 30.oktobrī bibliotēkā notika tikšanās ar dzejnieci Māru Bojāri. Pasākumu vadīja Inita Beinaroviča, muzikālu noskaņojumu radīja Jēkabpils tautas nama kapela “Kreicburgas ZiķerI”.

 

Par veselīgu uzturu mūsdienās

 

 

2018.gada 24.oktobrī un 1. novembrī notika lekcijas par veselīgu uzturu. Lektore, Anda Radziņa,  stāstīja par cilvēka fizioloģiju un tās ietekmi liekā svara korekcijā, veselības profilaksē un enerģijas nodrošinājumā ikdienā, produktu uzturvērtību, Latvijā biežāk sastopamajām saslimšanām un uztura korekciju saistībā ar tām.

 

Izstāde par Ķeguma HES celtniecību

 

 

2018.gada 22.oktobrī notika izstādes Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums atklāšana. Pasākuma laikā Enerģētikas muzeja pārstāve Helena Blumberga sniedza ieskatu par izstādes tapšanas vēsturi, kā arī tika demonstrēta dokumentāla filma par Ķeguma HES celtniecību.

 

Zelta rudens

 

 

2018. gada 20. oktobrī ukraiņu biedrība “Javir” sadarbībā ar bibliotēku rīkoja pasākumu “Zelta rudens”, kura ietvaros notika jēkabpilieša Aleksandra Lalova sumināšana 90 gadu jubilejā un dzejas grāmatas prezentācija. Jauno dzejas krājumu “Četri dzīves cikli” (“Четыре времени жизни”) izveidoja ukraiņu biedrība “Javir”, lai atspoguļotu dzejoļus, kuros autors pauž mīlestību Latvijai, Jēkabpilij un Ukrainai.

 

Literāts

 

 

2018. gada 20. oktobrī notika Jēkabpils radošās apvienības "Literāts" kārtējā tikšanās  Nodarbības tēma  - "Runas māksla. Dzejolis kā runa". Tika runāts par dzejas deklamāciju, par runātāja/lasītāja prasmēm un īpatnībām, autora un publikas dzīvo sadursmi vai saskarsmi, slama tradīcijām.

 

Parunāsim par Eiropas nākotni

 

 

2018. gada 18. oktobrī Ārlietu Ministrija sadarbībā ar Eiropas Savienības informācijas punktu Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā aicināja Agrobiznesa koledžas audzēkņus uz sarunu ar Latvijas televīzijas un radio žurnālistu Ansi Bogustovu par Eiropas Savienības nākotni. Ārlietu ministrijas Konsulārās palīdzības nodaļas pārstāves Sandra Salmiņa - Šuke un Diāna Eglīte informēja jauniešus par drošu ceļošanu.
Ārlietu ministrijas un Eiropas Savienības informācijas punkta Jēkabpilī organizētās diskusijas mērķis bija noskaidrot viedokli un likt aizdomāties par Eiropas nākotnes modeli.

 

Bibliotekāru sanāksme

 

 

2018.gada 16.oktobrī notika   publisko un skolu bibliotēku bibliotekāru seminārs, kuru rīkojām sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru. Pasākuma galvenā tēma  – grāmatu lasīšanas veicināšana bērnu un jauniešu vidū.

 

Rakstu zīmes mūs vieno

 
   
   
 

2018. gada 10.oktobrī sadarbībā ar ukraiņu biedrību "Javir" notika pasākums "Rakstu zīmes mūs vieno", kurā varēja  iepazīt latviešu un ukraiņu rakstu  zīmju kopīgo  un atšķirīgo, pielietojumu tautas tērpos. Pasākuma laikā bija skatāma Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils pamatskolas 4.klašu skolēnu tautisko rakstu zīmējumu izstāde. Par latviešu tautas rakstiem stāstīja rokdarbnieces Sandra Jakuboviča un Daiga Melnace. Par ukraiņu rakstiem - daiļamatniece Olena Grabare no Rīgas.

 

Projekta pieredzes brauciens

 

 

2018.gada 24. - 27. septembrī Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam līdzfinansētā projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids" jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space - efficient way of social integration of children from disadvataged families) ietvaros Jēkabpils, Ludzas un Rokišķu (Lietuva) bibliotēkas darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni. Tika apmeklētas trīs bibliotēkas un SOS bērnu centrs. Brauciena laikā iegūta vērtīga pieredze darbam ar bērniem, kuri nāk no sociālā riska ģimenēm, kā arī daudz jaunu, radošu un iedvesmojošu ideju, lai darbs ar bērniem būtu produktīvāks, daudzveidīgāks un galvenais - bērniem saistošāks!

 

Dzejas Fetišs

 

 

2018.gada 14.septembrī Krustpils kultūras nama terasē sadarbībā ar bibliotēku notika interešu apvienības "Literāts" performance “Dzejas Fetišs” Dzejas dienu ietvaros.

 

Grāmatu svētki Atašienē

 

 

2018. gada 14.septembrī notika grāmatu svētki Atašienē. Svētkos varēja apmeklēt vairākas radošas darbnīcas,  Aijas Kukules studijas “Omnes” koncertu,  literāri muzikālu tikšanos ar Elitu Veidemani un Raimondu Vazdiku.

 

Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi

 

 
   
 

2018.gada 31. augustā bibliotēkas darbinieki apmeklēja mācību kursus “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”. Mācības notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotās integrētās komunikācijas un mācību programmas “Mana Latvija.lv Dari digitāli!” ietvaros, kuras mērķis ir informēt un veicināt sabiedrības interesi par e- pārvaldes izstrādītajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt rīcības maiņu – izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e- risinājumus. Apmācību lektore Svetlana Baigozina no SIA “Baltijas Datoru akadēmijas”.

 

Tikšanās ar Jekaterinu Grahoļsku-Krjukovsku

 

Augusta mēnesī bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja aplūkot Jekaterinas Grahoļskas-Krjukovskas skiču izstādi “Ķerot mirkli”. 2018.gada 29.augustā bibliotēkā interesentiem bija iespēja tikties ar izstādes autori un viņas domu biedriem. Pasākuma laikā Jekaterina piedāvāja ar specializētas datorprogrammas palīdzību  izmēģināt skicēšanu.
Māksliniece ir jēkabpiliete, strādā Bērnu un jauniešu centrā. Mācījusies Daugavpils universitātes mākslas un mūzikas fakultātē. Autore trešo gadu piedalās Extreme Sketching (skicēšanas) maratonu organizēšanā jauniešiem Latvijā, šogad organizēs starptautisku projektu. Jekaterina apmāca vairākas jauniešu grupas skicēšanā.

 

Viesi no Jūrmalas

 

 

2018.gada 28.jūnijā bibliotēku apmeklēja kolēģi no Jūrmalas.

 

Ukraiņu kultūras diena

 

 

 2018.gada 13.jūnijā notika radoša darbnīca Košais vainadziņš - Барвистий вiночок. Dalībnieki uzzināja ukraiņu nacionālā tērpa elementa vainadziņa nozīmi, izveidoja sev ziedu vainadziņus. Pasākumu ieskandināja neliels ukraiņu dziesmu koncerts. 

 

Kolēģi no Jelgavas un Ozolnieku novadiem

 

 

2018.gada 12. jūnijā mūsu bibliotēkā viesojās bibliotēkas darbinieki no Jelgavas pilsētas, Jelgavas  un Ozolnieku novadiem.

 

Jēkabpils pilsētas svētki 2018 “RADI Jēkabpilī” 

 


Skulmju māja, Brīvības ielā 26. un 8.jūnijā pozē bibliotēkas kolektīvs.
Šo māju 19. gadsimtā uzcēlis Jēkabs Skulme. Jēkabpils - Otto un Ugas Skulmju — dzimtas šūpulis, viņu tēvs te ir bijis kaļķu cepļa meistars. Ugas Skulmes gleznās, pilsēta atainota kubistiskā manierē, bet gleznota dabā. Varbūt Jēkabpils mentalitāte, ekspresionistiskā gaisotne ietekmējusi Skulmju dzimtas ceļa sākumu glezniecībā, līdzīgi kā Marku Šagālu ietekmējusi cita pilsēta Daugavas krastā — Vitebska? Šo gleznošanas tradīciju turpina mūsu Džemma Skulme, kura rūpējusies arī par Skulmju dzimtas muzeja iekārtošanu dzimtajā pilsētā.

Jēkabpils ir viena no 9 Latvijas pilsētām, kura piedalās projektā “Brīvības ielu stāsts”, un pilsētas svētki ir lielisks laiks, lai radītu šos stāstus, kas varbūt sen piemirsti, vai tieši otrādi – radīsies pilsētas svētku gaidīšanas laikā.

 

 Profesionālās pilnveides brauciens

 

 

2018.gada 31. maijā apmeklējām Raiņa muzeju Tadenavā, viesojāmies pie kolēģēm  Jēkabpils novada Tadenavas, Liepu un Kalna bibliotēkās.

 

Salas novadā viesojas Jēkabpils reģiona bibliotekāri

 

 

2018.gada 24. maijā ekskursijas gaitā tika apmeklētas Salas novada dome un trīs Salas novada bibliotēkas, biedrība “Holista”, Sēlpils pagasta Zvejnieklīcis, izbrauca ar liellaivu “Vīgante” un apskatīja īru tinkeru šķirnes zirgus “Pļavnieku” saimniecībā.

 

Tikšanās ar mākslinieku

 

 

2018.gada 23.maijā notika  tikšanās ar mākslinieku Nikolaju Gavriloviču(Rīga) sadarbībā ar baltkrievu biedrību "Spatkanne".Nikolajs klātesošajiem pastāstija par interesantiem atgadījumiem no savas radošās dzīves. Pasākuma mūzikālu noskaņu radīja baltkrievu biedrības ansamblis "Zaviruha".

 

Svinam Eiropas dienu Jēkabpils vakara vidusskolā

 

 

2018.gada 10.maijā Jēkabpils vakara vidusskolā notika LR Ārlietu ministrijas atbalstīts pasākums - saruna par grāmatu kā vienu no Eiropas kultūras mantojuma vērtībām. Bibliotēkas darbinieces iepazīstināja skolēnus ar lasīšanas paradumiem Latvijā un Eiropā, grāmatas un bibliotēku pirmsākumiem un bibliotēkas krājumā esošajiem grāmatu retumiem, piemēram 1825. gadā iespiesto Bībeli. 

 

Diskusija Eiropas dienā

 

 

2018.gada 9.maijā notika LR Ārlietu ministrija atbastīta diskusija par bibliotēkas un lasīšanas lomu Eiropā un Latvijā. Sarunas moderatore žurnāliste Sandra Mikanovska. Pasākuma muzikālo noskaņu radīja Pugaču ģimene.

 

Svinam Eiropas dienu Jēkabpils pamatskolā

 

2018.gada 9.maijā Jēkabpils pamatskolā notika LR Ārlietu ministrijas atbalstīts pasākums - saruna par grāmatu kā vienu no Eiropas kultūras mantojuma vērtībām. Pasākumā ar savu lasīšanas pieredzi dalījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jaunieši. Bērniem bija iespēja pārbaudīt savu vārdu krājumu, atminot senvārdu un frazeoloģismu nozīmi.

 

Viesi no Valkas

 

 

2018.gada 8.maijā bibliotēku apmeklēja kultūras darbinieku delegācija no Valkas.

 

Veselīgo produktu grozs

 

 

 2018.gada 27.aprīlī projekta Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī notika interaktīvās nodarbības “Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei” 3.lekcija: veselīgo produktu grozs, praktiski padomi, kā izvēlēties veselīgus produktus, veidojot sabalansētu ēdienkarti, iekļaujot veselīgo produktu degustācijas. Lektore uztura speciāliste Anda Radziņa (Rīga).

 

Dzīvi izgaršojot


rsz dsc 0826-001 rsz dsc 1177
rsz dsc 1019-001 rsz dsc 1172

 2018. gada 25. aprīlī Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros Jēkabpils Tautas namā notika saruna ar rakstniecēm Moniku Zīli un Annu Skaidrīti Gailīti par aktuāliem literatūras un sabiedrības dzīves jautājumiem.


Tikšanās ar Viju Beinerti

 

 

2018.gada 25.aprīlī notika tikšanās ar esejisti un kinorežisori Viju Beinerti, kuru vislabāk pazīstam pēc nu jau leģendārās filmas "Tās dullās Paulīnes dēļ". Žurnāliste, kuras raksti publicēti dažādos Latvijas preses izdevumos, pārsvarā žurnālā "Mājas Viesis".

 

Bibliotēku nedēļas svētku sanāksme

 

 

2018.gada 25.aprīlī notika sanāksme, kuras laikā klātesošie tika informēti par izmaiņām darbā ar personas datiem, uzzināja par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, Latvijas Bibliotekāru biedrības iespējām personīgajai izaugsmei.

 

Produktu sastāvs

 

 

 2018.gada 20.aprīlī projekta Veselības veicināšanas un slimību profilaksespasākumi Jēkabpilī notika interaktīvās nodarbības “Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei” 2.lekcija: produktu sastāvs, iespēja praktiski salīdzināt dažādu produktu sastāvu.Lektore uztura speciāliste Anda Radziņa (Rīga).

 

Uztura ABC

 


2018.gada 13.aprīlī  projekta Veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumi Jēkabpilī notika interaktīvās nodarbības “Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei” 1.lekcija: uztura ABC, uztura grupas.  Lektore uztura speciāliste Anda Radziņa (Rīga).

 

Pavasara saukšana

 

 

2018.gada 11.aprīlī sadarbībā ar Jēkabpils baltkrievu biedrību "Spatkanne", Daugavpils baltkrievu kultūras un izglītības biedrību "Uzdim", Jēkabpils 2.vidusskolas 3.klases  un Krustpils pamatskolas 4.klases skolēniem piedalijāmies pasākumā "Pavasara saukšana". Pavasara ieskandināšana jeb saukšana («Гуканне вясны») ir baltkrievu ieražu svētki. Viesi no Daugavpils skandēja dziesmas un klātesošos iesaistīja šo svētku tradicionālajās rotaļās un izdarībās.

 

Mācību seminārs Roķišķos

 

 

2018.gada 9.aprīlī Jēkabpils Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku un Roķišķu rajona bibliotēku Integrētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014 – 2020 projekta “Interaktīvā izglītības telpa – efektīvs veids, kā integrēt bērnus no nelabvēlīgā situācijā esošam ģimenēm” ietvaros piedalījās mācību seminārā  Rokišķos .

 

VSAA pakalpojumu pieprasīšana elektroniski

 

 

2018. gada 27. martā lektore Anita Brālīte, VSAA Jēkabpils reģionālās nodaļas pensiju daļas vadītāja,  iepazīstināja Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbiniekus un Jēkabpils iedzīvotājus ar VSAA e-pakalpojumiem un atbildēja uz jautājumiem. 

 

Ekspedīcija internetā

 

 

2018.gada 23.martā Digitālās nedēļas ietvaros notika informatīva stunda Jēkabpils vakara vidusskolas skolēniem “Ekspedīcija internetā”, par datu bāzu izmantošanas iespējām.

 

Ūdens stāsts

 

 

2018.gada 22.martā Jēkabpils vakara vidusskolā notika informatīva stunda pasākumu ciklā “Ūdens stāsts”. Pasākums tika organizēts UNESCO Nacionālas komisijas tīklā “Stāstu bibliotēka” ietvaros.

 

Esi informēts, lai izvairītos no vēža!

  

2018.gada 7.martā projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros notika saruna ar onkoloģi – ķīmijterapeiti Marinu Babuškinu un krūts vēža pacienšu atbalsta biedrības “Vita” pārstāvi Irinu Janumu.

 

Esi jauks internetā, cieni citus!

 

 

2018.gada 8.februārī bibliotēka Jēkabpils vakara vidusskolā organizēja informatīvu stundu “Esi jauks internetā, cieni citus!”, kuras laikā runājām par Drošāka interneta dienu, datu bāzi Letonika, skolēni pildīja radošus uzdevumus par pozitīvu uzvedību internetā. 

 

Tautas Saimes grāmata

 

 

2018.gada no 19. līdz 26. janvāra ikvienam jēkabpilietim, apmeklējot Jēkabpils Galveno bibliotēku, bija iespēja Tautas Saimes grāmatā ierakstīt vēlējumu, veltījumu, apsveikumu, atmiņas, pārdomas vai attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā, kā arī pievienot fotogrāfiju.

 

Krīt manā pavasarī sarma

 

 

2018.gada 20. janvārī notika teatralizēta dzejas pēcpusdiena “Krīt manā pavasarī sarma”. Austras Skujiņas lomā iejutās dzejniece, radošās apvienības "Literāts" dalībniece Ligita Ābolniece. Pasākumā tika radīta noskaņa un emocijas it kā dzejniece ir tepat...

 

Es mīlu ziemu /Daiga Kalniņa/

 


 
 

2018.gada 12.janvārī notika tikšanās ar fotogrāfi, izstādes "Es mīlu ziemu " autori Daigu Kalniņu. Pasākuma laikā Daiga izstāstija savas dzimtas stāstu caur fotogrāfiju, muzikālu noskaņu radīja Daigas domubiedrenes Maija Paegle un Marta Roķe.