Mūsu adrese:

Rīgas iela 212,
Jēkabpils, LV-5202

Kontaktinformācija:

Tālrunis uzziņām:652 32275;
Tālrunis: 652 32588;
Mob.tālrunis: 29642338.

Vārds Amats Tālruņa numurs
Zinaīda Rabša Vadītāja 652 32475
Lasītāju apkalpošanas nodaļa 652 32588
Iveta Gureviča Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 652 32588
Lilija Kirilova Informācijas centrs 652 32588
Anita Katiņa Eiropas Savienības informācijas punkts 652 32588
Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa 652 32275
Daiga Rubene Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļas vadītāja 652 32275
Rudīte Kļaviņa Metodiķe 652 32275
Mārīte Caune Bibliogrāfe 652 32275
Bērnu literatūras nodaļa 652 21303
Ilona Švābe Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 652 21303