Meklēšana

Aptauja

Kuri no minētajiem aspektiem Jums šķiet nozīmīgi domājot par Jēkabpils tēlu?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Lietotāju ievērībai

Bibliotēka apkalpo pilsētas un reģiona iedzīvotājus.

Lietotājiem jāievēro saņemto iespieddarbu lietošanas termiņš:
grāmatām - 1 mēnesis;
Jaunieguvumiem, paaugstināta pieprasījuma iespieddarbiem 
un žurnāliem - 10 dienas.

Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši iespieddarbus,
jāmaksā soda nauda - 0.03 EUR par katru nokavēto dienu.

Lietotāji, kuri noteiktajā termiņā nav nodevuši paaugstināta
pieprasījuma iespieddarbus,  šie izdevumi netiks izsniegti uz mājām.

Lietošanas termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā, 
vai pa tālruniem: 65232588 vai mob.29642338.
Lietošanas noteikumi