Statistika

 


Skaitliskie darba rādītāji 2016. gadā:


Lasītāji - 2 572
Apmeklējumi - 101 788
t.sk. virtuālie - 38 903
t.sk. sociālo tīklu - 24 904
Izsniegums - 47 324
Periodiskie izdevumi (nos.) - 103
Krājuma kopskaits - 56 809

 


Skaitliskie darba rādītāji 2015. gadā:

Lasītāji - 2 654
Apmeklējumi - 92 189
t.sk. virtuālie - 30 861
Izsniegums - 50 294
Periodiskie izdevumi (nos.) - 106 
Krājuma kopskaits - 56 731


 


Skaitliskie darba rādītāji 2014. gadā:

Lasītāji - 2 642
Apmeklējumi - 80 193

t.sk. virtuālie - 23 975 
Izsniegums - 51 083
Periodiskie izdevumi (nos.) - 104
Krājuma kopskaits - 55 566


 Skaitliskie darba rādītāji 2013. gadā:   

Lasītāji - 3 150
Apmeklējumi - 100 398
Izsniegums - 58 531
Periodiskie izdevumi (nos.) - 96 
Krājuma kopskaits - 55 369