Statistika

 


Skaitliskie darba rādītāji 2017. gadā:


Lasītāji - 2 253
Apmeklējumi - 158 024
t.sk. virtuālie - 32 472
t.sk. sociālo tīklu - 50 350
Izsniegums - 45 898
Periodiskie izdevumi (nos.) - 100
Krājuma kopskaits - 57 621

 


Skaitliskie darba rādītāji 2016. gadā:

Lasītāji - 2 572
Apmeklējumi - 101 788
t.sk. virtuālie - 38 903

t.sk. sociālo tīklu - 24 904

Izsniegums - 47 324
Periodiskie izdevumi (nos.) - 103
Krājuma kopskaits - 56 809


 


Skaitliskie darba rādītāji 2015. gadā:

Lasītāji - 2 654
Apmeklējumi - 92 189

t.sk. virtuālie - 30 861
Izsniegums - 50 294
Periodiskie izdevumi (nos.) - 106
Krājuma kopskaits - 56 731


 Skaitliskie darba rādītāji 2014. gadā:   

Lasītāji - 2 642
Apmeklējumi - 80 193

t.sk. virtuālie - 23 975

Izsniegums - 51 083
Periodiskie izdevumi (nos.) - 104
Krājuma kopskaits - 55 566