Meklēšana

Aptauja

Kuri no minētajiem aspektiem Jums šķiet nozīmīgi domājot par Jēkabpils tēlu?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Bibliotēku darbinieku sanāksme

                        
           
                   
                   Jēkabpils Galvenā bibliotēka
      sadarbībā ar UNESCO LNK tīklu “Stāstu bibliotēkas”
                                    organizē
               Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko
                  un skolu bibliotēku darbinieku semināru
               Piemini Latviju (Jānim Jaunsudrabiņam 140)
                     2017. gada  19.septembrī plkst. 10.oo    
              
                              Rīgas ielā 212, Jēkabpilī
                   Krustpils kultūras nama Mazajā zālē
                  


Darba kārtībā:


9.00 -     Grāmatu tirdzniecība – IK “Virja”

10.00 – 10.10  Semināra atklāšana
                       
Anta Klints, Jēkabpils Galvenā bibliotēka
                        Rudīte Kļaviņa,
Jēkabpils Galvenā bibliotēka

10.10 – 11.10 Jānis Jaunsudrabiņš – nezūdoša vērtība
                       Ilze Līduma,
muzejs “Riekstiņi”
                       Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas audzēkņi

11.10 – 11.50 Jānis Akuraters un Jānis Jaunsudrabiņš
                      Ausma Bērziņa
, novadpētniece

11.50 - 12.50 Aktualitātes bibliotekārajā darbā
          
             Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība
              
         Līga Daudzvārde, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
                               Bērnu literatūras nodaļa
                      Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa
                
       Iveta Gureviča, Jēkabpils Galvenā bibliotēka
       
              Bibliotēku novadpētniecības konference Madonā
              
      Veronika Papaurele, Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka
                     Mārīte Caune, Jēkabpils Galvenā bibliotēka
           
12.50      Aktualitātes Skolu bibliotēku darbā
              
Anita Grigaloviča, reģiona skolu bibliotekāru
                         metodiskās apvienības vadītāja
            Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
            vecākā bibliotekāre – metodiķe                Rudīte Kļaviņa

               

Jēkabpils reģiona un Neretas novada

publisko un skolu bibliotēku darbinieku

sanāksme

2015. gada 18.februārī

Mazajā zālē, Krustpils kultūras namā,

Rīgas iela 212, Jēkabpils