Bibliotēku darbinieku sanāksme

                        
           
                   
         Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicina uz
        Jēkabpils reģiona un Neretas novada
       publisko bibliotēku darbinieku sanāksmi
       2018. gada 22. novembrī plkst. 10.oo
                  Rīgas ielā 212, Jēkabpilī
         Krustpils kultūras nama 3. stāvā
 
               

Darba kārtībā:


9.00 -     Grāmatu tirdzniecība – Virja, SIA
10.00 – 10.15  Aktualitātes bibliotekārajā darbā
                              Rudīte Kļaviņa, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre-metodiķe
            
10.15 – 10.40    Par LNB Attīstības centra un Gētes institūta rīkoto konferenci
                          “21.gadsimta bibliotēka” un profesionālās pilnveides
                           programmu absolventu tikšanās
                                      Daiga Rubene, Jēkabpils Galvenā bibliotēka

 
10.40– 11.10   Novadpētniecības konference Kuldīgā, grāmatu skate
                      “Latvijas  Simtgades grāmata” Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā
                                 Mārīte Caune,
Jēkabpils Galvenās bibliotēka

11.10 – 11.40    Par semināru krājuma komplektēšanas speciālistiem
                                       Daiga Rubene,
Jēkabpils Galvenā bibliotēka      

11.40 – 12.10    Gatavojoties atkārtotai akreditācijai 2019. gadā,
                          2018.gada akreditācijas rezultāti un galvenie secinājumi

                                       Rudīte Kļaviņa, JJēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre - metodiķe

12.10 – 12.20   
Konkursa par novadpētniecības krājuma
                         
aktualizēšanu “Kur tas bija?” rezultāti    
                                      Daiga Rubene,
Jēkabpils Galvenā bibliotēka

 

            Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
            vecākā bibliotekāre – metodiķe                Rudīte Kļaviņa

               

Jēkabpils reģiona un Neretas novada

publisko un skolu bibliotēku darbinieku

sanāksme

2015. gada 18.februārī

Mazajā zālē, Krustpils kultūras namā,

Rīgas iela 212, Jēkabpils