Sabiedriskās zinātnes

Dati par iedzīvotājiem
Simtgadnieki
Novadnieki – sabiedriski politiskie darbinieki
Amatpersonu vizītes Jēkabpilī un jēkabpiliešu vizītes pie amatpersonām
Partijas
Vēlēšanu saraksti un rezultāti novadā
Dati par nodarbinātību un bezdarbu
Akcijas „Latvijas lepnums” laureāti
Tituls “Gada jēkabpilietis”
Jēkabpils goda pilsoņi    
Finansu un banku darbība
Tirdzniecības uzņēmumi
Tiesību un juridiskās iestādes
Tiesvedības procesi
Juristi – novadnieki
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Teritoriālā reforma
Jēkabpils sadraudzības pilsētas
Jēkabpils pilsētas dome un Jēkabpils jauniešu dome
Jēkabpils rajona padome
Politiķis Aivars Lembergs
Politiķis Gundars Bērziņš
Politiķis Indulis Bērziņš
Militārie dienesti
Sociālā aprūpe
Skolotāji - Ženija un Valdis Sakari
Skolotājs Osvalds Pūpols
Novada patriots, mazpulku vecbiedrs Osvalds Balodis
Purviņa Spodra – Jēkabpils reģiona mazpulku virsvadītāja
Skolotājs Valdis Sakars
Skolotājs Arvīds Ozoliņš
Izglītība
Izglītības iestādes
Novadnieki – pedagogi
Jēkabpils agrobiznesa koledža
Krustpils pagasta pamatskola
Jēkabpils 3.vidusskola
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Jēkabpils rajona skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un ārpusklases darbā
Pirmskolas izglītības iestādes
Augstākā izglītība Jēkabpilī
Tūrisms Jēkabpils reģionā
Tūrisma maršruti un objekti
Sadzīves un gadskārtu tradīcijas novadā
Krustpils novada tautas tērps
Teikas par Jēkabpils reģionu
Jēkabpils reģiona folklora un folkloristi
Kolekcionēšana. Vaļasprieki