Dabaszinātnes

Staburags un Staburaga parks
Teiču rezervāts
Dabas pieminekļi un vides aizsardzība
Prižu krasts Krustpils pagastā
Astronoms un ģeodēzists F.G.V.Strūve un Strūves parks
Kultūrvēsturiskie akmeņi
Ūdens resursi
Plūdi
Dižkoki un parki