Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Dignājas bibliotēka


dignaja

 

Mūsu adrese:
Kamenes, Vandāni, Dignājas pag.,
Jēkabpils nov.
LV – 5215
Tālrunis uzziņām:
     29869741
E -pasts:
dignajasbib@
jekabpilsnovads.lv

            

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 - 16.00

O.

8.00 - 16.00

T.

8.00 - 16.00

C.

8.00 - 16.00

P.

10.00 - 18.00

 S.-Sv.

Brīvdienas

             

 

Bibliotēkas  izmantošana

2018

Bibliotēkas krājums

4788

Lietotāju skaits

150

Apmeklējumu skaits

1432

Izsniegums

4348


  Dignājas pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas. Viena no senākajām  bibliotēkām, kas darbojusies Jēkabpils rajonā, atvērta 1892. gadā Dignājā. Tā bija Dignājas Dziedāšanas biedrības bibliotēka. Grāmatas varēja lasīt tikai biedrības biedri. Lasīšana bija par maksu. Dziedāšanas biedrības biedriem, kuri bija nedziedātāji, gadā bija jāmaksā biedru nauda – viens rublis, bet dziedātājiem – 50 kapeikas. 1911. gadā ar policijas rīkojumu bibliotēku slēdza, kā iemeslu minot nepieļaujama satura grāmatu atrašanos tajā. Dignājā darbojās arī Lauksaimniecības biedrības bibliotēka un Dignājas kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka. Ārsts un kultūras darbinieks Pēteris Kalniņš, kas visiem spēkiem rosināja kultūras dzīvi Dignājā un tās apkārtnē, Dignājā nodibināja vēl vienu bibliotēku.

1949. gadā līdz ar kolhoza dibināšanu Dignājā atvēra bibliotēku. Sākumā tā atradās Dignājas ciema Zemgaļos, 50-tajos gados bibliotēku pārcēla uz pagasta padomes ēku, tagad tā atkal atrodas Dignājas pagasta pārvaldes ēkā. 

Dignājas bibliotēkas vadītāja ir Dace Grigorjeva.

Bibliotēkas vadītāja veiksmīgi piedalās dažādu projektu konkursos, tādejādi iegūstot līdzekļus, fonda papildināšanai.  

Bibliotekāre uzsver, ka apmeklētājus  ne vien interesē grāmatas un prese, bet arī iespēja ar bibliotekāru pārrunāt dažādus notikumus valstī, sevišķi politikā, un pagasta jaunumus.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv