Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Ābeļu bibliotēka

 ab4

 

Mūsu adrese:
Aldaunes iela 13, Brodi,
Jēkabpils nov.,
LV – 5212

 

Tālrunis uzziņām:
652 31105


E - pasts:
abelubib@
jekabpilsnovads.lv

      

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 - 17.00

O.

8.00 - 17.00

T.

10.00 - 18.00

C.

8.00 - 17.00

P.

8.00 - 14.30

Pusdienl.

12.00 - 12.30

 S.-Sv.

Brīvdienas

       

 

Bibliotēkas  izmantošana

2018

Bibliotēkas krājums

7405

Lietotāju skaits

274

Apmeklējumu skaits

2787

Izsniegums

12866

 

Pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas: Ābeļu jaunatnes kultūras biedrības bibliotēka un 1923. gadā dibinātā Salas patērētāju biedrības bibliotēka, kas domāta Ābeļu pagasta iedzīvotājiem.  

Bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo.

Tagadējā bibliotēka dibināta 1955. gadā. Pirmajā pastāvēšanas gadā fondā ir 941 izdevums. Bibliotēka atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā.  

Bibliotēkā gadu gaitā izveidots daudzpusīgs literatūras fonds, kas spēj apmierināt bibliotēkas lietotāju intereses. Bibliotēkas lietotāji ir gan skolēni un skolotāji, gan  mājsaimnieces un pensionāri.

 Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbība vērsta uz plānveidīgu, nepārtrauktu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv