Kalna bibliotēka

     kalna


Mūsu adrese:
Atvari,
Kalnaciems, Jēkabpils nov.
LV – 5220


Tālrunis uzziņām:
Tālrunis 652 29537


E - pasts:
kalnabib
@jekabpilsnovads.lv


             

Bibliotēka atvērta:

O.    9.00 - 18.00
T.    9.00 - 18.00
C.    9.00 - 18.00 
P.    9.00 - 18.00 
S.    9.00 - 15.30
Pārtr.  12.00 - 12.30
 Sv.-P. Brīvdienas   
              


 
Bibliotēkas  izmantošana 2016
Bibliotēkas krājums 5896
Lietotāju skaits 133
Apmeklējumu skaits 2503
Izsniegums 4603

 
Bibliotēkas vadītāja Maruta Orbidāne. 

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. 

Kalna bibliotēka atvērta 1945. gadā. Tās dibinātājs bija toreizējais Vidsalas pamatskolas skolotājs Lejnieks, kurš bibliotēkas izveidei ziedojis savas personīgās grāmatas, kā arī vācis grāmatas kā dāvinājumus bibliotēkai no skolēnu vecākiem

Kā atzīmē bibliotekāre, bibliotēkas lasītājiem galvenokārt interesē latviešu orģinālliteratūra un literatūra par rokdarbiem. Liela interese par teātri un mākslas literatūru, kā arī vēsturiska satura literatūru.

Bibliotekārei ļoti bieži nākas meklēt literatūru un palīdzēt skolēniem dažādu konkursu, viktorīnu un projektu nedēļu jautājumu atbilžu sagatavošanai

Bērni daudz izmanto uzziņu literatūru – enciklopēdijas, vārdnīcas un novadpētniecības materiālus. Bibliotēka ir sākusi iespieddarbu automatizēto izsniegšanu/saņemšanu bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. Elektroniskajā kopkatalogā ir ievadīti 100 % krājuma. Bibliotēka aktīvi strādā pie kataloga ierakstu rediģēšanas, tādējādi uzlabojot elektroniskā kopkataloga kvalitāti.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv