Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Maksas pakalpojumi

 

Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 22.novembra lēmums Nr.494 (protokols Nr.26., 11.paragrāfs)

Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes
 

Kultūras pārvaldes Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā ir apstiprināti šādi maksas pakalpojumi:


Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

PVN

Cena ar

 

 

 

bez PVN(euro)

(euro)

PVN(euro)

 

 

 

 

 

 

1.

Kopēšanas pakalpojumi

 

 

 

 

1.1.

Kopēšana

1 A4 formāta lapa

0,07

0,01

0,08

 

 

(no vienas puses)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A4 formāta lapa

0,10

0,02

0,12

 

 

(no abām pusēm)

 

 

 

 

 

1A3 formāta lapa

0,15

0,03

0,18

 

 

(no vienas puses)

 

 

 

 

 

1 A3 formāta lapa

0,25

0,05

0,30

 

 

(no abām pusēm)

 

 

 

1.2.

Krāsaina kopēšana

1 A4 formāta lapa

0,25

0,05

0,30

1.3.

Krāsaina attēla kopēšana

½ A4 formāta lapa

0,33

0,07

0,40

 

 

1 A4 formāta lapa

0,66

0,14

0,80

 

 

1 A3 formāta lapa

1,32

0,28

1,60

1.4.

Kopēšana no bibliotēkas fondā

esošajām grāmatām

1 A4 formāta lapa

0,07

-

0,071

 

un citiem dokumentiem

(no vienas puses)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A4 formāta lapa

0,10

-

0,101

 

 

(no abām pusēm)

 

 

 

 

 

1A3 formāta lapa

0,15

-

0,151

 

 

(no vienas puses)

 

 

 

 

 

1 A3 formāta lapa

0,25

-

0,251

 

 

(no abām pusēm)

 

 

 

2.

Informācijas iegūšana no datora

 

 

 

 

2.1.

melnbalta izdruka

1 A4 formāta lapa

0,07

0,01

0,08

 

 

(no vienas puses)

 

 

 

 

 

1 A4 formāta lapa

0,10

0,02

0,12

 

 

(no abām pusēm)

 

 

 

 

 

1 A3 formāta lapa

0,15

0,03

0,18

 

 

(no vienas puses)

 

 

 

 

 

1 A3 formāta lapa

0,25

0,05

0,30

 

 

(no abām pusēm)

 

 

 

2.2.

melnbalta izdruka ar attēlu

1 A4 formāta lapa

0,08

0,02

0,10

2.3.

krāsaina izdruka

1 A4 formāta lapa

0,25

0,05

0,30

 

 

1A3 formāta lapa

1,32

0,28

1,60

2.4

krāsaina izdruka ar  attēlu

½ A4 formāta lapa

0,33

0,07

0,40

 

 

1 A4 formāta lapa

0,66

0,14

0,80

2.5.

bibliogrāfiskā saraksta izdruka

1 A4 formāta lapa

0,07

-

0,071

2.6.

skenēšana

1 A4 formāta lapa

0,12

0,03

0,15

3.

Laminēšana

1 A4 formāta lapa

0,50

0,11

0,61

 

 

1 A3 formāta lapa

0,99

0,21

1,20

4.

Iesiešanas pakalpojumi

 

 

 

 

4.1.

Iesiešana

līdz 50 A4 formāta

0,62

0,13

0,75

 

 

lapām

 

 

 

 

 

no 50 līdz 100 A4

1,24

0,26

1,50

 

 

formāta lapām

 

 

 

 

 

virs 150 A4

2,48

0,52

3,00

 

 

formāta lapām

 

 

 

4.2.

Termoiesiešana

līdz 60 lapām

2,07

0,43

2,50

 

 

līdz 160 lapām

2,89

0,61

3,50

 

 

līdz 340 lapām

3,31

0,70

4,01

4.3.

Iesiešana ar pasūtītāja

1 dokuments

0,41

0,09

0,50

 

iesiešanas piederumiem

 

 

 

 

5.

Starpbibliotēku abonementa

līdz 100 A4

formāta lapām

1,00

-

1,001

 

 

virs 100 A4

1,50

-

1,51

 

 

formāta lapām

 

 

 

6.

Nozaudētas lietotāja kartes atjaunošana

1 dokuments

0,25

0,05

0,30

 

 ar laminēšanu

 

 

 

 

7.

Kavējuma nauda par izdevuma nodošanas

diena

-

-

0,032

 

 termiņa neievērošanu

 

 

 

 

                                

            Piezīmes:
       1  Ar  PVN  nepaliekams  pakalpojums  saskaņā  ar  Pievienotās  vērtības  nodokļa  likuma  52.panta  pirmās  daļas
               17.punkta e) apakšpunktu
       2    Pievienotās vērtības nodokļa likums netiek piemērots


Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez

PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar

PVN (euro)

Kopēšana 

1 A4 formāta lapa (no vienas puses)

0,07

0,01

0,08

1 A4 formāta lapa (no abām pusēm)

0,10

0,02

0,12

1A3 formāta lapa  (no vienas puses)

0,15

0,03

0,18

1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)

0,25

0,05

0,30

Kopēšana no bibliotēkas fondā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem

1 A4 formāta lapa (no vienas puses)

0,07

-

0,07*

 

1 A4 formāta lapa (no abām pusēm)

0,10

-

0,10*

 

1A3 formāta lapa  (no vienas puses)

0,15

-

0,15*

 

1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)

0,25

-

0,25*

Informācijas iegūšana no datora:

melnbalta izdruka 

1 A4 formāta lapa

0,06

0,01

0,07

melnbalta izdruka ar attēlu

1 A4 formāta lapa

0,08

0,02

0,10

krāsaina izdruka 

1 A4 formāta lapa

0,25

0,05

0,30

krāsaina izdruka ar attēlu

½ A4 formāta lapa

0,33

0,07

0,40

krāsaina izdruka ar attēlu

1 A4 formāta lapa

0,66

0,14

0,80

bibliogrāfiskā saraksta izdruka

1 A4 formāta lapa

0,07

-

0,07*

Skenēšana

1 A4 formāta lapa

0,12

0,03

0,15

Laminēšana

1 A4 formāta lapa

0,50

0,11

0,61

1 A3 formāta lapa

0,99

0,21

1,20

Iesiešana

līdz 50 A4 formāta lapām

0,62

0,13

0,75

no 50 līdz 100 A4 formāta lapām

1,24

0,26

1,50

virs 150 A4 formāta lapām

2,48

0,52

3,00

Iesiešana ar pasūtītāja

 iesiešanas piederumiem

1 dokuments

0,41

0,09

0,50

Starpbibliotēku abonementa izmantošana Jēkabpils galvenajā bibliotēkā
(1 pieprasījums)

līdz 100 A4 formāta lapām

1,00

-

1,00*

virs 100 A4 formāta lapām

1,50

-

1,50*

Nozaudētas lietotāja

 kartes atjaunošana: 

ar laminēšanu

0,25

0,05

0,30

Videoprojektora noma

stunda

7,44

1,56

9,00