Maksas pakalpojumi

 

Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 23.decembrī lēmums Nr.455 (protokols Nr.28., 7.paragrāfs)
Par grozījumiem 30.10.2014. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365
  

Kultūras pārvaldes Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā ir apstiprināti šādi maksas pakalpojumi:

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez      PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

Kopēšana  

1 A4 formāta lapa (no vienas puses)

0,07

0,01

0,08

1 A4 formāta lapa (no abām pusēm)

0,10

0,02

0,12

1A3 formāta lapa  (no vienas puses)

0,15

0,03

0,18

1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)

0,25

0,05

0,30

Kopēšana no bibliotēkas fondā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem

1 A4 formāta lapa (no vienas puses)

0,07

-

0,07*

1 A4 formāta lapa (no abām pusēm)

0,10

-

0,10*

1A3 formāta lapa  (no vienas puses)

0,15

-

0,15*

1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)

0,25

-

0,25*

Informācijas iegūšana no datora:

melnbalta izdruka  

1 A4 formāta lapa

0,06

0,01

0,07

melnbalta izdruka ar attēlu

1 A4 formāta lapa

0,08

0,02

0,10

krāsaina izdruka  

1 A4 formāta lapa

0,25

0,05

0,30

krāsaina izdruka ar attēlu

½ A4 formāta lapa

0,33

0,07

0,40

krāsaina izdruka ar attēlu

1 A4 formāta lapa

0,66

0,14

0,80

bibliogrāfiskā saraksta izdruka

1 A4 formāta lapa

0,07

-

0,07*

Skenēšana

1 A4 formāta lapa

0,12

0,03

0,15

Laminēšana

1 A4 formāta lapa

0,50

0,11

0,61

1 A3 formāta lapa

0,99

0,21

1,20

Iesiešana

līdz 50 A4 formāta lapām

0,62

0,13

0,75

no 50 līdz 100 A4 formāta lapām

1,24

0,26

1,50

virs 150 A4 formāta lapām

2,48

0,52

3,00

Iesiešana ar pasūtītāja

iesiešanas piederumiem

1 dokuments

0,41

0,09

0,50

Starpbibliotēku abonementa izmantošana Jēkabpils galvenajā bibliotēkā
(1 pieprasījums)

līdz 100 A4 formāta lapām

1,00

-

1,00*

virs 100 A4 formāta lapām

1,50

-

1,50*

Nozaudētas lietotāja

kartes atjaunošana:  

ar laminēšanu

0,25

0,05

0,30

Videoprojektora noma

stunda

7,44

1,56

9,00

                                           *Ar PVN nepaliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma
                                            52.panta pirmās daļas  17.punkta e) apakšpunktu

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez

PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar

PVN (euro)

Kopēšana 

1 A4 formāta lapa (no vienas puses)

0,07

0,01

0,08

1 A4 formāta lapa (no abām pusēm)

0,10

0,02

0,12

1A3 formāta lapa  (no vienas puses)

0,15

0,03

0,18

1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)

0,25

0,05

0,30

Kopēšana no bibliotēkas fondā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem

1 A4 formāta lapa (no vienas puses)

0,07

-

0,07*

 

1 A4 formāta lapa (no abām pusēm)

0,10

-

0,10*

 

1A3 formāta lapa  (no vienas puses)

0,15

-

0,15*

 

1 A3 formāta lapa (no abām pusēm)

0,25

-

0,25*

Informācijas iegūšana no datora:

melnbalta izdruka 

1 A4 formāta lapa

0,06

0,01

0,07

melnbalta izdruka ar attēlu

1 A4 formāta lapa

0,08

0,02

0,10

krāsaina izdruka 

1 A4 formāta lapa

0,25

0,05

0,30

krāsaina izdruka ar attēlu

½ A4 formāta lapa

0,33

0,07

0,40

krāsaina izdruka ar attēlu

1 A4 formāta lapa

0,66

0,14

0,80

bibliogrāfiskā saraksta izdruka

1 A4 formāta lapa

0,07

-

0,07*

Skenēšana

1 A4 formāta lapa

0,12

0,03

0,15

Laminēšana

1 A4 formāta lapa

0,50

0,11

0,61

1 A3 formāta lapa

0,99

0,21

1,20

Iesiešana

līdz 50 A4 formāta lapām

0,62

0,13

0,75

no 50 līdz 100 A4 formāta lapām

1,24

0,26

1,50

virs 150 A4 formāta lapām

2,48

0,52

3,00

Iesiešana ar pasūtītāja

 iesiešanas piederumiem

1 dokuments

0,41

0,09

0,50

Starpbibliotēku abonementa izmantošana Jēkabpils galvenajā bibliotēkā
(1 pieprasījums)

līdz 100 A4 formāta lapām

1,00

-

1,00*

virs 100 A4 formāta lapām

1,50

-

1,50*

Nozaudētas lietotāja

 kartes atjaunošana: 

ar laminēšanu

0,25

0,05

0,30

Videoprojektora noma

stunda

7,44

1,56

9,00