Ļaudis un Darbi (Jēkabpils nov. avīze)2017
2018

2019

 
  Ābeļu bibliotēka

 
  Ābeļu bibliotēka

  Ābeļu bibliotēka
 
  Dignājas bibliotēka

 
  Dignājas bibliotēka

  Dignājas bibliotēka
  Dunavas bibliotēka
 
  Dunavas bibliotēka

  Dunavas bibliotēka
  Kalna bibliotēka
 
  Kalna bibliotēka

  Kalna bibliotēka
  Leimaņu bibliotēka
 
  Leimaņu bibliotēka

  Leimaņu bibliotēka
  Liepu bibliotēka  
  Liepu bibliotēka

  Rubeņu bibliotēka
    Mežzemes bibliotēka
 
  Mežzemes bibliotēka

  Zasas bibliotēka
  Rubeņu bibliotēka
 
  Rubeņu bibliotēka

 
  Slates bibliotēka
 
  Slates bibliotēka

  
  Tadenavas bibliotēka
 
  Tadenavas bibliotēka

 
  Zasas bibliotēka
 
  Zasas bibliotēka