Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Māja

 

2014

2015

2016

Antūžu bibliotēka

Antūžu bibliotēka

Antūžu bibliotēka

 Dunavas bibliotēka

Dunavas bibliotēka

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

 Elkšņu pagasta bibliotēka

Elkšņu pagasta bibliotēka

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

 Jēkabpils pilsētas bibliotēka

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Jēkabpils pilsētas b-kas
 Bērnu literatūras nodaļa

 Jēkabpils pilsētas b-kas
 Bērnu literatūras nodaļa

 Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Leimaņu bibliotēka

 Leimaņu bibliotēka

 Jēkabpils pilsētas b-kas
 Bērnu literatūras nodaļa

Neretas novada centrālā b-ka

 Lones bibliotēka

 Leimaņu bibliotēka

 Salas bibliotēka

 Medņu bibliotēka

 Liepu bibliotēka

 Sproģu bibliotēka

Salas bibliotēka

 Neretas novada centrālā b-ka

 Viesītes bibliotēka

 Viesītes bibliotēka

 Salas bibliotēka

 Vīpes pagasta bibliotēka

 Vīpes pagasta bibliotēka

 Viesītes bibliotēka

 

 

 Vīpes pagasta bibliotēka