Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Ilustrētā Junioriem

 

2017

2018

2019

Aknīstes bibliotēka

Aknīstes bibliotēka

Aknīstes bibliotēka

Antūžu bibliotēka

Antūžu bibliotēka

Asares pagasta bibliotēka

Asares pagasta bibliotēka

Asares pagasta bibliotēka

Atašienes bibliotēka

Atašienes bibliotēka

Atašienes bibliotēka

Biržu bibliotēka

Ābeļu bibliotēka


   Biržu bibliotēka

  

Biržu bibliotēka


   Dunavas bibliotēka

 
  Dunavas bibliotēka

 Dunavas bibliotēka

Elkšņu pagasta bibliotēka

Elkšņu pagasta bibliotēka

 Elkšņu pagasta bibliotēka

Gārsenes pagasta bibliotēka

Gārsenes pagasta bibliotēka

 Gārsenes pagasta bibliotēka

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļa

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļa

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļa

 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļa

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļa

Kalna bibliotēka

 Kalna bibliotēka

 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļa

Krustpils pagasta bibliotēka

 Krustpils pagasta bibliotēka

 Kalna bibliotēka

Kūku bibliotēka

 Kūku bibliotēka

 Krustpils pagasta bibliotēka

Leimaņu bibliotēka

 Leimaņu bibliotēka

 Kūku bibliotēka

Mazzalves pagasta bibliotēka

 Mazzalves pagasta bibliotēka

 Mazzalves pagasta bibliotēka

Medņu bibliotēka

 Medņu bibliotēka

Medņu bibliotēka 

Mežāres bibliotēka 

 Neretas novada centrālā b-ka

Mežāres bibliotēka

Neretas novada centrālā b-ka

 Rites pagasta bibliotēka

 Neretas novada centrālā b-ka

Rites pagasta bibliotēka

 Salas bibliotēka

 Rites pagasta bibliotēka

Salas bibliotēka

 Viesītes bibliotēka

 Saukas bibliotēka

 
  Sēlpils 1.bibliotēka
 
   Vīpes pagasta bibliotēka

 Sēlpils 1.bibliotēka

Viesītes bibliotēka

 Zīlānu bibliotēka

 Viesītes bibliotēka

 Antūžu internātpsk. bibliotēka

 Antūžu internātpsk. bibliotēka

 Zalves pagasta bibliotēka

 Atašienes vsk. bibliotēka

 Atašienes vsk. bibliotēka

 Zīlānu bibliotēka

 Biržu internātpsk. bibliotēka

 Biržu psk. bibliotēka

 

 Jēkabpils 2. vsk. bibliotēka

 Dignājas psk. bibliotēka

 Jēkabpils psk. bibliotēka

 
   Jēkabpils 3. vsk. bibliotēka

 Mežāres psk. bibliotēka

 Rubeņu psk. bibliotēka

 Salas psk. bibliotēka

 Sūnu psk. bibliotēka

 Vīpes psk. bibliotēka

 Zasas vsk. bibliotēka