Par velti pieejami mācību materiāli ukraiņu valodā no Ukrainas izdevējiem “Ranok”

Par velti pieejami mācību materiāli ukraiņu valodā no Ukrainas izdevējiem “Ranok”

Kategorija: Jaunumi 5. Maijs 2022 12:36 88x

Apgāds Zvaigzne ABC, atsaucoties Eiropas Mācību materiālu izdevēju grupas ( European Educational Publishers group) un tās biedra Ukrainas izdevniecības Ранок aicinājumam, piedāvā arī Latvijā nonākušajiem ukraiņu skolēniem izmantot Ранок sagatavotās mācību grāmatas bez maksas.
Izdevniecības Ранок mācību grāmatas PDF formātā ir pieejamas Zvaigzne ABC mācību materiālu platformā Māconis šajā sadaļā:
https://maconis.zvaigzne.lv/catalogue_ukr
Lai piekļūtu materiāliem, lietotājiem nepieciešams izvēlēties no saraksta attiecīgo mācību priekšmetu grāmatas un tās saglabāt savā datorā, planšetdatorā vai citā viedierīcē. Visi šajā sarakstā iekļautie materiāli ir pieejami bez maksas ukraiņu bēgļiem: skolēniem, skolotājiem, vecākiem, ikvienam, kurš rūpējas par Ukrainas skolēnu izglītošanu jaunā mītnes zemē.
Izdevniecības Ранок mācību materiālu klāsts var tikt papildināts.
Visu šeit norādīto mācību materiālu autortiesības pieder izdevniecībai Ранок.
© Ranok Publishing House, Ukraine

Trigger the fancybox