Šajā sadaļā ir ievietoti Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas izstrādātie dokumenti, kuru darbība attiecas uz visiem Jēkabpils novada un Neretas publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem.

Kopkataloga iekšējie datu aizsardzības noteikumi

Novadpētniecības darba koncepcija

Trigger the fancybox