Bibliotēku nozares profesionālā informācija no LR Kultūras ministrijas interneta vietnes.

Bibliotēkas
Jaunumi
Profesionālā izglītība
Stratēģija un dokumenti
Bibliotēku akreditācija
Statistika
Latvijas Bibliotēku padome

Trigger the fancybox