19. gadsimtā sabiedrisko un privātbibliotēku attīstība un to atrašanās vietas vēstīja par pakāpenisku sociālo kārtu saplūšanu, zaudējot iepriekš skrupulozi noteiktās robežlīnijas, kad bibliotēkas bija tikai aristokrātijas privilēģija, piemēram, Krustpils muižas īpašnieku Korfu bibliotēka. Par Korfu muižas bibliotēku no J.Niedres romāna "Tai rītā mazā gaismiņā"

 Sabiedriskās bibliotēkas lasītājiem izveidoja mācītājmuižās, skolās, privātmājās, pat baznīcās. Gadsimta otrajā pusē, bieži ar vietējo mecenātu atbalstu telpu jautājumā un grāmatu iegādē, strauji veidojās dažādu biedrību bibliotēkas gan mazpilsētās, gan laukos. Straujākā publisko bibliotēku attīstība notika 20. gadsimta sākumā. Prezentācijā aplūkotas 11 publiskās bibliotēkas Krustpilī, kuras darbojās laika posmā no 1885. gada līdz 1940.gadam, kad tika okupēta un iznīcināta Latvijas valsts.

 

Trigger the fancybox