Adrese
Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212

Kontaktinformācija
65236835, e-pasts valda.berzina@abeli.lv

Bibliotēkas darbu vada Valda Bērziņa

Savu uzplaukumu bibliotēka piedzīvo direktores Ņ.Pūcītes laikā, kad bibliotēkai veidojas savas pastāvīgas telpas, dokumentācija. Par bibliotekāriem skolas bibliotēkā strādājusi Dzintra Veigure, Paulīna Eglīte, Ausma Bērziņa, Valda Bērziņa. Darbs radoši turpinās pašreizējā direktora J.Gaigala vadībā, tiek piešķirti līdzekļi, piesaistīti sponsori, tiek atbalstīti lasīšanas veicināšanas pasākumi skolā, pagastā.Populārākie- Bērnu žūrija( sadarbībā ar pagasta bibliotēku) un "Lasītprieks". Skola 100% nodrošina ar mācību grāmatām un skolotājus ar jaunāko metodisko literatūru. Skolotāja Valda Bērziņa ir visu LASĪTPRIEKU darba grupā, kas no 2003.g.(jau 10 gads!) rīko konkursus un pasākumus Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils novadu skolu lasītājiem.
Bibliotēkas telpas(kopš 2011.g.rudens jaunās telpās) tiek izmantotas dažādiem pasākumiem, arī mācību stundām. 2013.g.nogalē bibliotēka saņem jaunas mēbeles- jaunus plauktus, arī konferenču galdus. 2014.g. turpinās bibliotēkas labiekārtošana. Lai papildinātu bibliotēkas krājumus skolas pēdējā dienā notiek grāmatu ziedošanas koncerts "Uzdāvini bibliotēkai grāmatu!" Skolas bibliotēka radoši sadarbojas ar Ābeļu pagasta bibliotēku(grāmatu apmaiņa, pasākumi, ekskursijas, BŽ darbs).

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox