Adrese
Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237

Kontaktinformācija
65245173, e-pasts viesites.vidusskolas.biblioteka@gmail.com

Seko līdzi Facebook.com!

Preses izdevumi bibliotēkā 2020.gadā 

Dokumentētu ziņu par Viesītes skolu bibliotēku pirmsākumiem nav.

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Viesītē līdztekus citām bibliotēkām darbojās arī skolu bibliotēkas – pilsētas un pagasta skolās. Bibliotēkas atradās skolu telpās, un tās vadīja skolotāji. 1933. gada rudenī mācības sākās jaunajā pamatskolas ēkā (1929. gadā uzsākta Viesītes pamatskolas, tagadējās vidusskolas, jaunbūve). Vienā no skolas telpām bija bibliotēka, un to vadīja latviešu valodas skolotāja Alma Bagātā.

Sešdesmitajos gados par skolas bibliotekāri sāk strādāt Ausma Upmale. 1963. gadā pēc toreizējā Viesītes vidusskolas direktora Vladimira Poliektova ierosinājuma skolas un bērnu bibliotēkas pārceļas uz skolas bibliotēkas telpām (tagadējā Vaļņu ielā 2). Gadiem ejot, mainās bibliotēku atrašanās vieta, bet tāsvienmēr atradušās kopīgās telpās. Daudzus gadus to atrašanās vieta bijaBrīvības ielā 10, vienā ēkā ar Viesītes vidusskolas internātu. Kā atceras toreizējie bibliotēku darbinieki, dažādos profesionālajos pasākumos nācies aizstāvēt šo kopdarba modeli, pierādīt, ka, kopā strādājot, ceļas darba efektivitāte, jo abu bibliotēku lietotāji ir vieni un tie paši. Bērni te atrod gan mācību, gan ieteicamo literatūru, gan grāmatas vaļasbrīžiem. Kopā tiek rīkoti pasākumi, no kuriem daudzi jau kļuvuši par tradīciju: Ābeces svētki, Putnu dienas, Bērnības svētki u.c.

1980. gada rudenī Viesītes vidusskolas bibliotēkā darbu uzsāk Gunta Plēsuma.

1994. gada martā pilsētas bērnu un pieaugušo bibliotēkas tiek pārceltas uz kopīgām telpām Kultūras pilī, 1995. gadā uz šīm telpām pārceļ arī vidusskolas bibliotēku.

2019./2020. m. g. Viesītes vidusskolā mācās 270 skolēni un strādā 40 skolotāji. 

Plašāk informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox